Vostro 5501 Servisní manuál

Heslo

Tabulka 1. ZabezpečeníNásledující tabulka popisuje informace o konfiguraci zabezpečení.
Možnost Popis
Heslo správce

Slouží k nastavení, změně a smazání hesla správce.

Výzvy k nastavení hesla jsou:

  • Zadat staré heslo:
  • Zadat nové heslo:

Po vložení nového hesla stiskněte klávesu Enter a poté stiskněte Enter ještě jednou a nové heslo potvrďte.

POZNÁMKA: Při smazání hesla správce se smaže i heslo k systému (je-li nastaveno). Heslo správce lze rovněž použít ke smazání hesla k pevnému disku. Z tohoto důvodu nelze nastavit heslo správce, je-li nastaveno heslo k systému nebo heslo k pevnému disku. Heslo správce je proto potřeba nastavit jako první, pokud se má toto heslo používat společně s heslem k systému, případně heslem k pevnému disku.
Heslo systému

Umožňuje nastavit, změnit či smazat systémové heslo.

Výzvy k nastavení hesla jsou:

  • Zadat staré heslo:
  • Zadat nové heslo:

Po vložení nového hesla stiskněte klávesu Enter a poté stiskněte Enter ještě jednou a nové heslo potvrďte.

Konfigurace hesla

Umožňuje nakonfigurovat heslo.

Velké písmeno
Je-li nastaveno, vyžaduje toto pole, že heslo musí obsahovat nejméně jedno velké písmeno.
Malé písmeno
Je-li nastaveno, vyžaduje toto pole, že heslo musí obsahovat nejméně jedno malé písmeno.
Číslice
Je-li nastaveno, vyžaduje toto pole, že heslo musí obsahovat nejméně jednociferné číslo.
Speciální znak
Je-li nastaveno, vyžaduje toto pole, že heslo musí obsahovat nejméně jeden speciální znak
POZNÁMKA: Tyto možnost jsou ve výchozím nastavení zakázány.
Minimální počet znaků
Udává povolený počet znaků v hesle. Min = 4
Vynechání hesla

Umožňuje obejít výzvy k zadání systémového hesla a hesla interního pevného disku při jejich nastavení během restartu počítače.

Možnosti jsou následující:

  • Disabled (zakázáno) – Tato možnost je ve výchozím nastavení povolena.
  • Obejití při restartu
Password Changes

Umožňuje měnit heslo k systému a heslo k pevnému disku, aniž by bylo nutné zadávat heslo správce.

Povolit změny hesla mimo správce – tato možnost je ve výchozím nastavení zakázána.

Zámek správcovského nastavení

Umožňuje správci určovat, jakým způsobem může uživatel přistupovat k nastavení systému BIOS.

Povolit správci uzamknutí nastavení – tato možnost je ve výchozím nastavení zakázána.

POZNÁMKA:
  • Je-li nastaveno heslo správce a povolena funkce Povolit správci uzamknutí nastavení, nelze zobrazit nastavení systému BIOS (pomocí kláves F2 nebo F12) bez hesla správce.
  • Je-li nastaveno heslo správce a zakázána funkce Povolit správci uzamknutí nastavení, lze vstupovat do nastavení systému BIOS a položek, které se zobrazují v uzamknutém režimu.
Zámek hlavního hesla

Umožňuje povolit nebo zakázat podporu hlavního hesla.

Povolit uzamknutí hesla správce – tato možnost je ve výchozím nastavení zakázána.

POZNÁMKA: Předtím, než lze změnit nastavení, je nutné vymazat heslo k pevnému disku.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\