Vostro 5501 Servisná príručka

Heslo

Tabuľka 1. ZabezpečenieNasledujúca tabuľka opisuje konfiguráciu zabezpečenia.
Možnosti Popis
Heslo správcu

Umožňuje nastaviť, zmeniť alebo odstrániť heslo správcu (admin).

Položky na nastavenie hesla:

  • Zadať staré heslo:
  • Zadať nové heslo:

Po zadaní nového hesla stlačte kláves Enter a opätovným stlačením klávesu Enter ho potvrďte.

POZNÁMKA: Odstránením hesla správcu sa odstráni aj systémové heslo (ak je nastavené). Pomocou hesla správcu možno odstrániť aj heslo pevného disku. Preto nie je možné nastaviť heslo správcu v prípade, ak je už nastavené systémové heslo alebo heslo pevného disku. Ak teda chcete používať nielen heslo správcu, ale aj systémové heslo a/alebo heslo pevného disku, ako prvé musíte nastaviť heslo správcu.
Systémové heslo

Umožňuje nastaviť, zmeniť alebo odstrániť systémové heslo.

Položky na nastavenie hesla:

  • Zadať staré heslo:
  • Zadať nové heslo:

Po zadaní nového hesla stlačte kláves Enter a opätovným stlačením klávesu Enter ho potvrďte.

Konfigurácia hesla

Toto pole umožňuje konfiguráciu hesla.

Veľké písmeno
Keď je toto pole povolené, systém bude vyžadovať, aby heslo obsahovalo aspoň jedno veľké písmeno.
Malé písmeno
Keď je toto pole povolené, systém bude vyžadovať, aby heslo obsahovalo aspoň jedno malé písmeno.
Číslica
Keď je toto pole povolené, systém bude vyžadovať, aby heslo obsahovalo aspoň jednu číslicu.
Špeciálny znak
Keď je toto pole povolené, systém bude vyžadovať, aby heslo obsahovalo aspoň jeden špeciálny znak.
POZNÁMKA: Tieto možnosti sú predvolene zakázané.
Minimálny počet znakov
Umožňuje nastaviť povolený počet znakov hesla. Min = 4
Vynechanie hesla

Toto pole umožňuje obísť výzvy na zadanie systémového hesla a hesla interného pevného disku (ak je nastavené) počas reštartu systému.

Máte tieto možnosti:

  • Zakázané – toto je predvolené nastavenie.
  • Vynechať pri reštartovaní
Zmeny hesla

Toto pole umožňuje zmeniť systémové heslo a heslo pevného disku bez nutnosti zadať heslo správcu.

Povoliť zmeny hesla nielen správcovi – táto možnosť je predvolene zakázaná.

Uzamknutie nastavenia správcom

Toto pole umožňuje správcovi určiť rozsah prístupu používateľa do nastavení systému BIOS.

Povoliť uzamknutie nastavenia správcom – táto možnosť je predvolene zakázaná.

POZNÁMKA:
  • Ak je nastavené heslo správcu a možnosť Povoliť uzamknutie nastavenia správcom je povolená, používateľ nemôže zobraziť nastavenia systému BIOS (stlačením klávesu F2 alebo F12) bez zadania hesla správcu.
  • Ak je nastavené heslo správcu a možnosť Povoliť uzamknutie nastavenia správcom je zakázaná, používateľ môže zobraziť nastavenia systému BIOS, avšak iba v režime bez možnosti robenia zmien.
Blokovanie hlavného hesla

Umožňuje zakázať podporu hlavného hesla.

Povoliť blokovanie hlavného hesla – táto možnosť je predvolene zakázaná.

POZNÁMKA: Pred zmenou tohto nastavenia musíte vymazať heslo pevného disku.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\