Vostro 5501 Servisní manuál

Indikátory diagnostiky systému

Indikátor stavu baterie

Označuje stav napájení a nabíjení baterie.

Svítí bíle – Je připojen napájecí adaptér a baterie je nabitá alespoň na 5 %.

Oranžová – Počítač je napájen z baterie, která je nabita na méně než 5 %.

Nesvítí
  • Napájecí adaptér je připojen a baterie je plně nabita.
  • Počítač je napájen z baterie, a ta je nabita na více než 5 %.
  • Počítač je v režimu spánku, hibernace nebo je vypnutý.

Indikátor stavu napájení a baterie bliká oranžově a zároveň pípají kódy značící chyby.

Příklad: indikátor stavu napájení a baterie oranžově dvakrát zabliká, následuje pauza a potom zabliká třikrát bíle a následuje pauza. Tento vzor blikání 2, 3 pokračuje, dokud se počítač nevypne, což signalizuje, že nebyla detekována žádná paměť nebo RAM.

Následující tabulka ukazuje různé vzory signalizace indikátoru stavu napájení a baterie a související problémy.

Tabulka 1. Signály indikátoru LEDSvětelná signalizace LED případě obtíží/poruchy součástky ve výrobku.
Kódy diagnostických indikátorů Popis problému
1, 1 Selhání detekce modulu TPM
1, 2 Neobnovitelné selhání SPI Flash
1, 3 Krátce při převrácení kabelu pantu OCP1
1, 4 Krátce při převrácení kabelu pantu OCP2
1, 5 EC nemůže naprogramovat i-Fuse
1, 6 Obecný záchyt kvůli tvrdým chybám průběhu kódu EC
1, 7
1, 8
1, 9
2, 1 Selhání procesoru
2, 2 Základní deska, zahrnuje poškození systému BIOS nebo chybu ROM.
2, 3 Nebyla zjištěna žádná paměť/RAM.
2, 4 Závada paměti/RAM
2, 5 Nainstalovaná neplatná paměť
2, 6 Závada základní desky / čipové sady
2, 7 Selhání displeje LCD – zpráva systému SBIOS
2, 8 Selhání displeje LCD – detekce EC pro selhání napájecí větve
2,9
3, 1 porucha baterie CMOS
3, 2 Závada rozhraní PCI grafické karty / čipu
3, 4 Bitová kopie pro obnovení systému byla nalezena, ale je neplatná.
3, 5 Sekvenční selhání napájení na mikrokontroléru EC
3, 6 Systém SBIOS zjistil poškození paměti flash.
3, 7 Překročení časového limitu při čekání na odpověď ME na zprávu HECI.
3,8
3,9

Indikátor stavu kamery: Označuje, zda se používá kamera.

  • Svítí bíle – kamera je používána.
  • Nesvítí – kamera není používána.

Indikátor stavu klávesy Caps Lock: Označuje, zda je klávesa Caps Lock zapnutá, nebo vypnutá.

  • Svítí bíle – funkce Caps Lock je zapnuta.
  • Nesvítí – funkce Caps Lock je vypnuta.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\