Vostro 5501 Servicehåndbok

Innebygd selvtest (BIST)

Om denne oppgaven

Det finnes tre ulike typer av BIST som kan brukes til å kontrollere ytelsen til skjermen, strømskinnen og hovedkortet. Disse testene er viktige for å evaluere om LCD eller hovedkortet må skiftes ut.
  1. M-BIST: M-BIST er et diagnostikkverktøy for innebygd selvtest av hovedkortet som forbedrer nøyaktigheten av diagnostikk ved feil i den innebygde kontrolleren for hovedkortet (EC). M-BIST må startes manuelt før POST, og kan også kjøres på et dødt system.
  2. L-BIST: L-BIST er en forbedring for diagnostikk av én LED-feilkode, og startes automatisk under POST.
  3. LCD-BIST: LCD BIST er en utvidet diagnostikktest som er tatt i bruk via systemanalyse før oppstart (PSA) på eldre systemer.
Tabell 1. FunksjonerFunksjoner i selvtest
M-BIST L-BIST
Formål Evaluerer helsetilstanden for hovedkortet. Kontrollerer om hovedkortet forsyner LCD med strøm ved å utføre en LCD-strømskinnetest.
Utløser Trykk på <M>-tasten og strømknappen. Integrert i diagnostikk av én enkelt LED-feilkode. Starter automatisk under POST
Indikator for feil LED-lampen for batteriet lyser gult. LED-lampen for batteriet blinker gult to ganger for feilkode [2, 8], pause, og blinker deretter hvitt åtte ganger.
Reparasjonsinstruksjon Angir et problem med hovedkortet. Angir et problem med hovedkortet.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\