Vostro 5501 Servicehåndbok

Innebygd selvtest for skjermpanel (LCD-BIST)

Om denne oppgaven

Bilde: Innebygd selvtest for skjermpanel (LCD-BIST)

Trinn

  1. Trykk på og hold nede D-tasten, og trykk deretter på strøm-knappen.
  2. Slipp både D-tasten og strøm-knappen når datamaskinen starter POST.
  3. Skjermpanelet starter med å vise en fast farge, eller blar gjennom ulike farger.
    MERK: Rekkefølgen på fargene kan variere avhengig av de ulike leverandørene på skjerm panelet. Brukeren må bare kontrollere at fargene vises riktig uten forvrengning eller grafiske avvik.
  4. Datamaskinen starter på nytt ved slutten av den siste, faste fargen.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\