Vostro 5501 Servisní manuál

Instalace napájecího portu

Požadavky

Jestliže nahrazujete určitou součástku, vyjměte před montáží stávající součástku.

O této úloze

Obrázek znázorňuje umístění portu stejnosměrného napájení a postup montáže.

Instalace napájecího portu

Kroky

  1. V notebooku najděte port stejnosměrného napájení.
  2. Zašroubujte šroub (M2x3) a připojte napájecí kabel k základní desce.
  3. Přilepte lepicí pásku a průhlednou nálepku.
  4. Snižte kovový pant a zarovnejte otvory pro šrouby na základní desce
  5. Zašroubujte tři šrouby (M2.5x3.5) a připevněte kovový pant, jímž je zakrytý konektor displeje.

Další kroky

  1. Nainstalujte baterii.
  2. Nasaďte spodní kryt.
  3. Postupujte podle pokynů v části Po manipulaci uvnitř počítače.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\