Vostro 5501 Servisní manuál

Instalace reproduktorů

Požadavky

Jestliže nahrazujete určitou součástku, vyjměte před montáží stávající součástku.

O této úloze

Obrázek znázorňuje umístění reproduktorů a vizuálně ukazuje postup montáže.

Montáž reproduktorů

Kroky

  1. Pomocí zarovnávacích výčnělků a pryžových průchodek umístěte reproduktory do slotů na sestavě opěrky pro dlaň a klávesnice.
  2. Protáhněte kabel reproduktoru vodítky na sestavě opěrky pro dlaň a klávesnice.
  3. Připojte kabel reproduktoru k základní desce.

Další kroky

  1. Nainstalujte baterii.
  2. Nasaďte spodní kryt.
  3. Postupujte podle pokynů v části Po manipulaci uvnitř počítače.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\