Vostro 5501 Servicehåndbok

Integrerte enheter

Tabell 1. Alternativer for integrert enhetTabellen beskriver alternativer for integrert enhet.
Alternativ Beskrivelse
Dato/klokkeslett

Brukes til å stille inn dato og klokkeslett. Endringer av systemets dato og klokkeslett finner sted umiddelbart.

Kamera

Brukes til å aktivere eller deaktivere kameraet.

Aktiver kamera– dette alternativet er aktivert som standard.

Lyd

Brukes til å slå av all integrert lyd. Aktiver lyd er valgt som standard.

Brukes til å aktivere eller deaktivere separat integrert lyd, mikrofon og høyttaler. Aktiver lyd er valgt som standard.

Alternativene er:
  • Aktiver mikrofon
  • Aktiver intern høyttaler
USB-konfigurasjon

Brukes til å aktivere eller deaktivere intern eller integrert USB-konfigurasjonen.

Alternativene er:

  • Aktiver USB-oppstartsstøtte
  • Aktiver ekstern USB-port

Standardinnstilling: Alle alternativene er aktivert.


Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\