Vostro 5501 Servisní manuál

Integrovaná zařízení

Tabulka 1. Možnosti integrovaných zařízeníNásledující tabulka popisuje možnosti integrovaných zařízení.
Možnost Popis
Datum/Čas

Slouží ke změně data a času. Změna systémového data a času se projeví okamžitě.

Kamera

Slouží k povolení či zakázání kamery.

Povolit kameru – tato možnost je ve výchozím nastavení povolena.

Zvuk

Umožňuje vypnout všechen integrovaný zvuk. Ve výchozím nastavení je vybrána možnost Povolit audio.

Umožňuje samostatně povolit nebo zakázat integrovaný zvuk nebo mikrofon a reproduktor. Ve výchozím nastavení je vybrána možnost Povolit audio.

Možnosti jsou následující:
  • Povolit mikrofon
  • Povolit vnitřní reproduktor
Konfigurace USB

Umožňuje zapnout nebo vypnout interní nebo integrovaný řadič USB.

Možnosti jsou následující:

  • Povolit podporu funkce spuštění USB
  • Povolit externí porty USB

Ve výchozím nastavení jsou povoleny všechny možnosti.


Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\