Vostro 5501 Servisná príručka

Integrované zariadenia

Tabuľka 1. Možnosti integrovaných zariadeníV tejto tabuľke uvádzame možnosti nastavenia integrovaných zariadení.
Možnosti Popis
Dátum/čas

Umožňuje nastaviť dátum a čas. Zmeny systémového dátumu a času sa prejavia okamžite.

Kamera

Umožňuje povoliť alebo zakázať kameru.

Povoliť kameru – táto možnosť je predvolene povolená.

Zvuk

Umožňuje vypnúť všetky integrované zvukové zariadenia. Možnosť Povoliť zvuk je v predvolenom nastavení označená.

Umožňuje vám povoliť alebo zakázať integrované zvukové zariadenia alebo samostatne mikrofón a reproduktor. Možnosť Povoliť zvuk je v predvolenom nastavení označená.

Máte tieto možnosti:
  • Povoliť mikrofón
  • Povoliť interný reproduktor
Konfigurácia USB

Umožňuje povoliť alebo zakázať konfiguráciu interného alebo integrovaného rozhrania USB.

Máte tieto možnosti:

  • Povoliť podporu spúšťania systému cez USB
  • Povoliť externý port USB

V predvolenom nastavení sú povolené všetky možnosti.


Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\