Vostro 5501 Servisni priručnik

Isključivanje i ponovno uključivanje Wi-Fi funkcije

Više o ovom zadatku

Ako računar ne može da se poveže sa internetom zbog problema sa povezivanjem na Wi-Fi mrežu, možete da isključite i ponovo uključite Wi-Fi funkciju. U nastavku je navedena procedura sa uputstvima za isključivanje i ponovno uključivanje Wi-Fi funkcije.
NAPOMENA: Neki dobavljači internet usluga obezbeđuju kombinovani uređaj modem/ruter.

Koraci

  1. Isključite računar.
  2. Isključite modem.
  3. Isključite bežični ruter.
  4. Sačekajte 30 sekundi.
  5. Uključite bežični ruter.
  6. Uključite modem.
  7. Uključite računar.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\