Vostro 5501 Servicehåndbok

Kjører SupportAssist-diagonistikk

Trinn

  1. Slå på datamaskinen.
  2. Når datamaskinen starter opp, trykker du på F12-tasten når Dell-logoen vises.
  3. På oppstartsmenyne må du velge alternativet Diagnostics (diagnostikk).
  4. Klikk på pilen nederst i høyre hjørne for å gå til sideoversikten.
    Elementene som oppdages er oppført.
  5. Velg enheten fra venstre sektorgruppe for å kjøre en diagnostikktest på en bestemt enhet.
  6. Hvis det er noen problemer, vises feilkodene.
    Noter deg feilkoden og valideringsnummeret og ta kontakt med Dell.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\