Vostro 5501 Servisná príručka

Klávesnica

Tabuľka 1. KlávesnicaV tejto tabuľke uvádzame možnosti klávesnice.
Možnosti Popis
Povoliť kontrolku Numlock

Umožňuje povoliť alebo zakázať funkciu Numlock po spustení systému.

Povoliť funkciu Numlock

Táto možnosť je v predvolenom nastavení povolená.

Možnosti uzamknutia klávesu Fn Lock

Umožňuje zmeniť nastavenie funkčných klávesov.

Režim uzamknutia klávesu Fn

Táto možnosť je v predvolenom nastavení povolená.

Máte tieto možnosti:
 • Štandardný režim uzamknutia
 • Sekundárny režim uzamknutia – táto možnosť je predvolene povolená.
Osvetlenie klávesnice

Umožňuje nastaviť pomocou klávesovej skratky <Fn> + <F5> počas normálnej prevádzky systému osvetlenie klávesnice.

Máte tieto možnosti:
 • Zakázané
 • Stlmený jas
 • Jasné – táto možnosť je predvolene povolená.
POZNÁMKA: Osvetlenie klávesnice je nastavené na hodnotu 100 %.
Čas vypršania podsvietenia klávesnice pri napájaní zo siete

Táto funkcia udáva časový limit podsvietenia klávesnice, keď je počítač napájaný zo siete.

Máte tieto možnosti:
 • 5 sekúnd
 • 10 sekúnd – táto možnosť je predvolene povolená.
 • 15 sekúnd
 • 30 sekúnd
 • 1 minúta
 • 5 minút
 • 15 minút
 • Nikdy
POZNÁMKA: Ak je zvolená možnosť Nikdy, počas napájania počítača z elektrickej siete bude klávesnica podsvietená vždy.
Čas vypršania podsvietenia klávesnice pri napájaní z batérie

Táto funkcia definuje časový limit podsvietenia klávesnice, keď je systém napájaný iba batériou.

Máte tieto možnosti:
 • 5 sekúnd
 • 10 sekúnd – táto možnosť je predvolene povolená.
 • 15 sekúnd
 • 30 sekúnd
 • 1 minúta
 • 5 minút
 • 15 minút
 • Nikdy
POZNÁMKA: Ak je zvolená možnosť Nikdy, počas napájania počítača z batérie bude klávesnica podsvietená vždy.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\