Vostro 5501 Servisná príručka

Konfigurácia spúšťania

Tabuľka 1. Konfigurácia spúšťaniaV tejto tabuľke uvádzame možnosti konfigurácie spúšťania systému.
Možnosti Popis
Sekvencia spúšťania

Umožňuje zmeniť poradie, v akom počítač hľadá operačný systém.

Máte tieto možnosti:
  • Správca spúšťania systému Windows
  • Pevný disk s podporou rozhrania UEFI
  • NIC na doske (IPV4)
  • NIC na doske (IPV6)
POZNÁMKA: Táto platforma nepodporuje spúšťanie systému v staršom režime.
Bezpečné spúšťanie systému

Funkcia Bezpečné spúšťanie zabezpečuje, aby sa na spustenie systému používal iba overený softvér.

Povoliť bezpečné spúšťanie – táto možnosť je predvolene zakázaná.

POZNÁMKA: Ak chcete zapnúť funkciu Povoliť bezpečné spúšťanie, systém musí byť v režime spúšťania UEFI.
Režim bezpečného spúšťania systému

Umožňuje prejsť do režimu bezpečného zavádzania systému a upraviť správanie v tomto režime a povoliť overovanie podpisov ovládačov UEFI.

Máte tieto možnosti:
  • Režim Nasadené – toto je predvolené nastavenie.
  • Režim kontroly
Odborná správa kľúčov

Umožňuje vám zapnúť alebo vypnúť správu expertných kľúčov.

Povoliť vlastný režim – táto možnosť je predvolene zakázaná.

Možnosti vlastného režimu správy kľúčov sú tieto:
  • PK – táto možnosť je predvolene povolená.
  • KEK
  • db
  • dbx

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\