Vostro 5501 Servisní manuál

Konfigurace spouštění

Tabulka 1. Konfigurace spouštěníNásledující tabulka popisuje možnosti konfigurace spouštění.
Možnost Popis
Sekvence spuštění

Umožňuje změnit pořadí, ve kterém se počítač snaží nalézt operační systém.

Možnosti jsou následující:
  • Windows Boot Manager
  • Pevný disk UEFI
  • Vestavěná karta NIC (IPV4)
  • Vestavěná karta NIC (IPV6)
POZNÁMKA: Režim staršího spouštění není na této platformě podporován.
Bezpečné spouštění

Zabezpečené spouštění pomáhá zajistit spouštění systému pouze s použitím ověřeného spouštěcího softwaru.

Povolit zabezpečené spouštění – tato možnost je ve výchozím nastavení zakázána.

POZNÁMKA: Systém musí být v režimu spouštění UEFI, aby bylo možné povolit možnost Povolit zabezpečené spouštění.
Režim zabezpečeného spuštění

Změna do režimu Secure Boot (Zabezpečené spouštění) upravuje chování zabezpečeného spouštění a povoluje ověřování podpisů ovladače UEFI.

Možnosti jsou následující:
  • Režim nasazení – Tato možnost je ve výchozím nastavení povolena.
  • Režim auditu
Expert Key Management

Umožňuje aktivovat nebo deaktivovat správu klíčů Expert Key Management.

Povolit vlastní režim – Tato možnost je ve výchozím nastavení zakázána.

Možnosti vlastního režimu správy klíčů:
  • PK – tato možnost je ve výchozím nastavení povolena.
  • KEK
  • db
  • dbx

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\