Vostro 5501 Servisni priručnik

Kontaktiranje kompanije Dell

Preduslovi

NAPOMENA: Ako nemate aktivnu vezu sa Internetom, kontakt informacije možete pronaći na fakturi, otpremnici, računu ili katalogu Dell proizvoda.

Više o ovom zadatku

Dell nudi nekoliko opcija za onlajn i telefonsku podršku i servis. Dostupnost zavisi od zemlje i proizvoda, a neke usluge možda neće biti dostupne u vašoj oblasti. Ako želite da kontaktirate Dell u vezi prodaje, tehničke podrške ili pitanja u vezi korisničkih usluga:

Koraci

  1. Idite na Dell.com/support.
  2. Izaberite svoju kategoriju podrške.
  3. Potvrdite vašu zemlju ili region u padajućem meniju Choose a Country/Region (Izaberite zemlju/region) u donjem delu stranice.
  4. Izaberite odgovarajuću uslugu ili vezu za podršku na osnovu vaših potreba.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\