Vostro 5501 Servisná príručka

Kontrolky diagnostiky systému

Kontrolka stavu batérie

Ukazuje stav napájania a nabíjania batérie.

Neprerušované biele – Napájací adaptér je pripojený a batéria je nabitá na viac než 5 %.

Jantárové – Spustený počítač je napájaný z batérie a batéria je nabitá na menej než 5 percent.

Nesvieti
  • Napájací adaptér je pripojený a batéria je úplne nabitá.
  • Spustený počítač je napájaný z batérie a batéria je nabitá na viac než 5 percent.
  • Počítač je v stave spánku, v stave hlbokého spánku alebo je vypnutý.

Indikátor stavu napájania a batérie bliká jantárovo a zvukový kódy signalizujú poruchy.

Napríklad indikátor stavu napájania a batérie zabliká dvakrát jantárovo s následnou pauzou a potom zabliká trikrát s následnou pauzou. Tento vzor 2,3 bude pokračovať, kým sa počítač nevypne, čo naznačuje, že sa nezaznamenáva žiadna pamäť alebo RAM.

Nasledujúca tabuľka zobrazuje rôzne vzory indikátorov stavu pre napájanie a batériu a príslušné problémy.

Tabuľka 1. Kódy LEDKódy LED pre problémy/zlyhanie komponentov v produkte.
Diagnostické svetelné kódy Popis problému
1,1 Zlyhanie detekcie modulu TPM
1,2 Neopraviteľné zlyhanie pamäte SPI flash
1,3 Skrat kábla obrazovky – OCP1
1,4 Skrat kábla obrazovky – OCP2
1, 5 EC nedokáže naprogramovať i-Fuse
1, 6 Všeobecné ošetrenie výnimiek pre nekontrolované chyby v toku kódu EC
1, 7
1, 8
1, 9
2,1 Zlyhanie procesora
2,2 Chyba základnej dosky (zahŕňa poškodenie systému BIOS alebo chybu pamäte ROM)
2,3 Nebola detegovaná žiadna pamäť/RAM
2,4 Zlyhanie pamäte/RAM
2,5 Nainštalovaná nesprávna pamäť
2,6 Chyba základnej dosky/čipovej súpravy
2,7 Zlyhanie panela LCD – správa systému SBIOS
2,8 Zlyhanie panela LCD – zlyhanie obvodu napájacieho zdroja zistené EC
2,9
3,1 Zlyhanie batérie CMOS
3,2 Zlyhanie zbernice PCI videokarty/čipu
3,4 Obraz na obnovenie systému sa našiel, ale je neplatný
3,5 Vyskytla sa porucha napájacej postupnosti EC
3,6 Systém SBIOS zaznamenal poškodenie (Flash)
3,7 Čakanie na odpoveď ME na správu HECI
3,8
3,9

Indikátor stavu kamery: Ukazuje, či sa kamera používa.

  • Neprerušované biele – Kamera sa používa.
  • Nesvieti – Kamera sa nepoužíva.

Indikátor stavu funkcie Caps Lock: Ukazuje, či je funkcia Caps Lock zapnutá alebo vypnutá.

  • Neprerušované biele – Funkcia Caps Lock je zapnutá.
  • Svetlo nesvieti – funkcia Caps Lock je vypnutá.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\