Vostro 5501 Servisni priručnik

Lozinka sistema i lozinka za podešavanje

Tabela 1. Lozinka sistema i lozinka za podešavanjeSledeća tabela sadrži opis lozinke sistema i lozinke za podešavanje
Tip lozinkeOpis

Lozinka sistema

Lozinka koju morate uneti da biste se prijavili na sistem.

Lozinka za podešavanje

Lozinka koju morate uneti da biste pristupili i izmenili podešavanja BIOS-a na računaru.

Možete da kreirate lozinku sistema i lozinku za podešavanje da biste zaštitili računar.

OPREZ: Lozinke pružaju osnovni nivo bezbednosti podataka na računaru.
OPREZ: Svako može pristupiti podacima ukladištenim na računaru ako računar nije zaključan ili pod nadzorom.
NAPOMENA: Funkcija lozinka sistema i lozinka za podešavanje je onemogućena.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\