Vostro 5501 Servisni priručnik

Lozinka

Tabela 1. BezbednostU ovoj tabeli se nalaze informacije o bezbednosnoj konfiguraciji.
Opcija Opis
Admin Password

Omogućava postavljanje, promjenu ili brisanje lozinke administratora (admin).

Unosi za podešavanje lozinke su:

  • Unesite staru lozinku:
  • Unesite novu lozinku:

Pritisnite Enter kada unesete novu lozinku i ponovo pritisnite Enter da potvrdite novu lozinku.

NAPOMENA: Brisanjem administratorske lozinke briše se sistemska lozinka (ako je podešena). Administratorska lozinka se može koristiti i za brisanje lozinke hard diska. Iz tog razloga, ne možete da podesite administratorsku lozinku ako je podešena sistemska lozinka ili lozinka hard diska. To znači da prvo mora da se podesi administratorska lozinka ako je neophodno da se administratorska lozinka koristi sa sistemskom lozinkom i/ili lozinkom hard diska.
System Password

Omogućava postavljanje, promjenu ili brisanje sistemske lozinke.

Unosi za podešavanje lozinke su:

  • Unesite staru lozinku:
  • Unesite novu lozinku:

Pritisnite Enter kada unesete novu lozinku i ponovo pritisnite Enter da potvrdite novu lozinku.

Password Configuration

Omogućava konfiguraciju lozinke.

Veliko slovo
Kada je omogućeno, ovo polje zahteva da lozinka mora da sadrži barem jedno veliko slovo.
Malo slovo
Kada je omogućeno, ovo polje zahteva da lozinka mora da sadrži barem jedno malo slovo.
Broj
Kada je omogućeno, ovo polje zahteva da lozinka mora da sadrži barem jedan broj.
Specijalni karakter
Kada je omogućeno, ovo polje zahteva da lozinka mora da sadrži barem jedan specijalni karakter.
NAPOMENA: Ove opcije su podrazumevano onemogućene.
Najmanje karaktera
Definiše dozvoljeni broj karaktera za lozinku. Min = 4
Password Bypass

Omogućava premošćavanje lozinke sistema i lozinke unutrašnjeg hard diska kada je podešena tokom restartovanja sistema.

Opcije su:

  • Onemogućeno – Ova opcija je podrazumevano omogućena.
  • Reboot bypass (Ponovo pokreni premošćavanje)
Promene lozinke

Omogućava da promenite lozinku sistema i hard diska bez administratorske lozinke.

Omogući neadministratorske promene lozinke - Ova opcija je podrazumevano onemogućena.

Admin Setup Lockout

Omogućava administratoru da kontroliše kako korisnik može da pristupi podešavanjima BIOS-a.

Omogući zaključavanje podešavanja administratora - Ova opcija je podrazumevano onemogućena.

NAPOMENA:
  • Ako je podešena administratorska lozinka i omogućena opcija Omogući zaključavanje podešavanja administratora, ne možete videti podešavanja BIOS-a (uz pomoć F2 ili F12) bez administratorske lozinke.
  • Ako je podešena administratorska lozinka i onemogućena opcija Omogući zaključavanje podešavanja administratora, možete ući u podešavanja BIOS-a i pregledati stavke u zaključanom režimu.
Master Password Lockout

Omogućava onemogućavanje podrške za glavnu lozinku.

Omogući zaključavanje master lozinkom - Ova opcija je podrazumevano onemogućena.

NAPOMENA: Lozinka za hard disk mora da se obriše pre promene podešavanja.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\