Vostro 5501 Servisni priručnik

Meni za pokretanje sistema

Pritisnite <F12> kada se prikaže Dell logotip da bi se prikazao jednokratni meni za pokretanje sistema sa listom važećih uređaja za pokretanje za sistem. Opcije Dijagnostika i Podešavanje BIOS-a takođe se nalaze u ovom meniju. Uređaji navedeni u ovom meniju za pokretanje sistema zavise od uređaja za pokretanje u sistemu. Ovaj meni je koristan kada pokušavate da pokrenete određeni uređaj ili da aktivirate dijagnostiku za sistem. Korišćenjem menija za pokretanje sistema ne unose se nikakve promene u redosled pokretanja koji je sačuvan u BIOS-u.
Opcije su:
 • UEFI uređaji za pokretanje:
  • Windows Boot Manager
  • UEFI čvrsti disk
  • Ugrađeni NIC (IPV4)
  • Ugrađeni NIC (IPV6)
 • Zadaci za pretpokretanje:
  • Podešavanje BIOS-a
  • Dijagnostika
  • Ažuriranje BIOS-a
  • SupportAssist OS Recovery
  • Brzo ažuriranje BIOS-a – daljinsko
  • Konfiguracija uređaja

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\