Vostro 5501 Servisná príručka

Možnosti pripojenia

Tabuľka 1. PripojenieV tejto tabuľke uvádzame možnosti pripojenia.
Možnosti Popis
Integrovaná karta NIC

Umožňuje ovládať nastavenie integrovaného radiča siete LAN. Umožňuje povoliť sieťovým funkciám používať v prostrediach pred spustením operačného systému povolené sieťové karty počítača, ak sú nainštalované a dostupné sieťové protokoly UEFI.

Máte tieto možnosti:

  • Zakázané
  • Povolené
  • Povolené s PXE – táto možnosť je predvolene povolená.
Povoliť bezdrôtové zariadenie

Umožňuje povoliť alebo zakázať interné bezdrôtové zariadenia.

Máte tieto možnosti:

  • WLAN
  • Bluetooth

Obidve možnosti sú predvolene povolené.

Povoliť sieťový zásobník pre UEFI

Umožňuje ovládať integrovaný radič siete LAN. Umožňuje povoliť sieťovým funkciám používať v prostrediach pred spustením operačného systému povolené sieťové karty počítača, ak sú nainštalované a dostupné sieťové protokoly UEFI.

Povoliť sieťový zásobník pre UEFI – táto možnosť je predvolene povolená.


Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\