Vostro 5501 Servisní manuál

Montáž 3článkové baterie – UMA/samostatná

Požadavky

Jestliže nahrazujete určitou součástku, vyjměte před montáží stávající součástku.

O této úloze

POZNÁMKA: Notebook Vostro 5501 rovněž podporuje 4článkovou baterii.

Obrázek znázorňuje umístění 3článkové baterie a montáž.

Montáž 3článkové baterie

Kroky

  1. Umístěte baterii na sestavu opěrky pro dlaň a klávesnice a zarovnejte zdířky pro šrouby na baterii se zdířkami pro šrouby na sestavě opěrky pro dlaň a klávesnice.
  2. Zašroubujte čtyři šrouby (M2x3), které připevňují baterii k základní desce a k sestavě opěrky pro dlaň a klávesnice.
  3. Připojte kabel baterie k základní desce.

Další kroky

  1. Nasaďte spodní kryt.
  2. Postupujte podle pokynů v části Po manipulaci uvnitř počítače.


Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\