Vostro 5501 Servisná príručka

Montáž 3-článkovej batérie – konfigurácia s integrovanou/samostatnou grafickou kartou

Prípravné úkony

Ak sa chystáte vymeniť niektorý komponent počítača, pred montážou podľa krokov v príslušnom návode najskôr z počítača odstráňte komponent, ktorý chcete nahradiť.

O tejto úlohe

POZNÁMKA: Notebook Vostro 5501 podporuje aj 4-článkovú batériu.

Na tomto obrázku je znázornené umiestnenie 3-článkovej batérie v počítači, ako aj vizuálny návod na jej montáž.

Montáž 3-článkovej batérie

Kroky

  1. Položte batériu na zostavu opierky dlaní a klávesnice a zarovnajte otvory na skrutky v batérii s otvormi na skrutky v zostave opierky dlaní a klávesnice.
  2. Zaskrutkujte štyri skrutky (M2 x 3), ktoré pripevňujú batériu k systémovej doske a zostave opierky dlaní a klávesnice.
  3. Pripojte kábel batérie k systémovej doske.

Ďalšie kroky

  1. Vložte spodný kryt.
  2. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Po servisnom úkone v počítači.


Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\