Vostro 5501 Servisní manuál

Montáž chladiče – UMA

Požadavky

Jestliže nahrazujete určitou součástku, vyjměte před montáží stávající součástku.

O této úloze

Obrázek znázorňuje umístění chladiče a vizuálně ukazuje postup montáže.

Vložte chladič a zašroubujte jisticí šrouby.

Kroky

  1. Umístěte chladič na základní desku a poté zarovnejte jeho otvory pro šrouby s odpovídajícími otvory na základní desce.
  2. Postupně (podle pořadí vyznačeného na chladiči) zašroubujte čtyři jisticí šrouby (M2x3), které připevňují chladič k systémové desce.

Další kroky

  1. Nainstalujte systémový ventilátor.
  2. Nainstalujte baterii.
  3. Nasaďte spodní kryt.
  4. Postupujte podle pokynů v části Po manipulaci uvnitř počítače.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\