Vostro 5501 Servisná príručka

Montáž disku SSD M.2 2230 – SSD-2

Prípravné úkony

Ak sa chystáte vymeniť niektorý komponent počítača, pred montážou podľa krokov v príslušnom návode najskôr z počítača odstráňte komponent, ktorý chcete nahradiť.

POZNÁMKA: Do slotu č. 1 aj 2 možno namontovať disk SSD vo formáte M.2 2230 alebo M.2 2280.

O tejto úlohe

Na tomto obrázku je znázornené umiestnenie konzoly disku SSD, ako aj vizuálny návod na pripevnenie konzoly tak, aby bolo možné namontovať disk SSD M.2 2230 do slotu č. 2.

Montáž disku SSD M.2 2230 – SSD-2

Kroky

  1. Ak treba, upravte umiestnenie konzoly disku SSD tak, aby ste na ňu mohli namontovať disk SSD M.2 2230.
  2. Zaskrutkujte jednu skrutku (M2 x 3), ktorá pripevňuje modul disku SSD k zostave opierky dlaní a klávesnice.

Ďalšie kroky

  1. Pripojte batériu.
  2. Vložte spodný kryt.
  3. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Po servisnom úkone v počítači.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\