Vostro 5501 Servisná príručka

Montáž dotykového panela

Prípravné úkony

Ak sa chystáte vymeniť niektorý komponent počítača, pred montážou podľa krokov v príslušnom návode najskôr z počítača odstráňte komponent, ktorý chcete nahradiť.

O tejto úlohe

Na tomto obrázku je znázornené umiestnenie dotykového panela v počítači, ako aj vizuálny návod na jeho montáž.

Montáž dotykového panela

Kroky

 1. Položte dotykový panel na miesto na zostavu opierky dlaní a klávesnice.
 2. Zaskrutkujte dve skrutky (M2 x 2), ktoré spolu s konzolou pripevňujú dotykový panel k zostave opierky dlaní a klávesnice.
 3. Zasuňte do príslušného konektora na systémovej doske kábel dotykového panela a zatvorením poistky ho zaistite.
 4. Nalepte späť na konzolu dotykového panela lepiacu pásku.
 5. Položte na miesto na zostavu opierky dlaní a klávesnice konzolu dotykového panela.
 6. Zaskrutkujte tri skrutky (M1,6 x 2), ktoré pripevňujú konzolu dotykového panela k zostave opierky dlaní a klávesnice.
 7. Položte na miesto zvukový kábel a prilepte späť lepiacu pásku.

Ďalšie kroky

 1. Namontujte reproduktory.
 2. Vložte batériu.
 3. Vložte spodný kryt.
 4. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Po servisnom úkone v počítači.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\