Vostro 5501 Servisní manuál

Montáž karty WLAN

Požadavky

Jestliže nahrazujete určitou součástku, vyjměte před montáží stávající součástku.

O této úloze

Obrázek znázorňuje umístění karty WLAN a vizuálně ukazuje postup montáže.

Montáž karty WLAN

Kroky

  1. Zarovnejte zářez na kartě WLAN s výčnělkem na slotu pro kartu WLAN a zasuňte kartu zešikma do slotu.
  2. Připojte kabely antény ke kartě WLAN.
  3. Zarovnejte a položte na kartu WLAN její držák.
  4. Zašroubujte šroub (M2x3), jímž je držák karty WLAN připevněn ke kartě WLAN.

Další kroky

  1. Nainstalujte baterii.
  2. Nasaďte spodní kryt.
  3. Postupujte podle pokynů v části Po manipulaci uvnitř počítače.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\