Vostro 5501 Servisná príručka

Montáž karty WLAN

Prípravné úkony

Ak sa chystáte vymeniť niektorý komponent počítača, pred montážou podľa krokov v príslušnom návode najskôr z počítača odstráňte komponent, ktorý chcete nahradiť.

O tejto úlohe

Na tomto obrázku je znázornené umiestnenie karty WLAN v počítači, ako aj vizuálny návod na jej montáž.

Montáž karty WLAN

Kroky

  1. Zarovnajte drážku na karte WLAN s výčnelkom v slote na kartu WLAN a zasuňte kartu do slotu.
  2. Pripojte ku karte WLAN anténne káble.
  3. Na kartu WLAN položte konzolu karty WLAN a zarovnajte ju s ňou.
  4. Zaskrutkujte skrutku (M2 x 3), ktorá pripevňuje konzolu karty WLAN ku karte WLAN.

Ďalšie kroky

  1. Vložte batériu.
  2. Vložte spodný kryt.
  3. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Po servisnom úkone v počítači.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\