Vostro 5501 Servisní manuál

Montáž opěrného držáku disku SSD-1

Požadavky

  1. Postupujte podle pokynů v části Před manipulací uvnitř počítače.
  2. Sejměte spodní kryt.
  3. Vyjměte baterii.
  4. Vyjměte disk SSD M.2 2280 nebo disk SSD M.2 2230.

O této úloze

Obrázek znázorňuje umístění opěrného držáku disku SSD a postup montáže.

Montáž opěrného držáku disku SSD-1

Kroky

  1. Vysuňte a vyjměte opěrný držák disku SSD ze slotu na držák.
  2. V závislosti na typu disku SSD (M.2 2230 / M.2 2280) zarovnejte a vložte opěrný držák disku SSD do slotu na držák.
  3. Namontujte disk SSD.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\