Vostro 5501 Servisná príručka

Montáž portu vstupu napájania

Prípravné úkony

Ak sa chystáte vymeniť niektorý komponent počítača, pred montážou podľa krokov v príslušnom návode najskôr z počítača odstráňte komponent, ktorý chcete nahradiť.

O tejto úlohe

Na tomto obrázku je znázornené umiestnenie konektora napájania v počítači, ako aj vizuálny návod na jeho montáž.

Montáž portu vstupu napájania

Kroky

  1. Nájdite v počítači port na napájací adaptér.
  2. Zaskrutkujte jednu skrutku (M2 x 3) a pripojte kábel portu na napájací adaptér k systémovej doske.
  3. Prilepte späť lepiacu pásku a priehľadnú nálepku.
  4. Sklopte kovový pánt a zarovnajte otvory na skrutky so systémovou doskou.
  5. Zaskrutkujte tri skrutky (M2,5 x 3,5) a pripevnite kovový pánt, ktorý zakrýva konektor obrazovky.

Ďalšie kroky

  1. Vložte batériu.
  2. Vložte spodný kryt.
  3. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Po servisnom úkone v počítači.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\