Vostro 5501 Servisná príručka

Montáž spodného krytu

Prípravné úkony

Ak sa chystáte vymeniť niektorý komponent počítača, pred montážou podľa krokov v príslušnom návode najskôr z počítača odstráňte komponent, ktorý chcete nahradiť.

O tejto úlohe

Na tomto obrázku je znázornené umiestnenie spodného krytu na počítači, ako aj vizuálny návod na jeho montáž.

Položte spodný kryt na zostavu opierky dlaní a klávesnice

Utiahnutie skrutiek

Kroky

  1. Položte spodný kryt na zostavu opierky dlaní a klávesnice a zacvaknite ho na miesto.
  2. Utiahnite dve skrutky (M2 x 8) s roznitovaným koncom, ktoré pripevňujú spodný kryt k zostave opierky dlaní a klávesnice.
  3. Zaskrutkujte späť sedem skrutiek (M2 x 4), ktoré pripevňujú spodný kryt k zostave opierky dlaní a klávesnice.

Ďalšie kroky

Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Po servisnom úkone v počítači.


Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\