Vostro 5501 Servisní manuál

Montáž systémového ventilátoru

Požadavky

Jestliže nahrazujete určitou součástku, vyjměte před montáží stávající součástku.

O této úloze

Obrázek znázorňuje umístění systémového ventilátoru a postup montáže.

Montáž systémového ventilátoru

Kroky

  1. Zasuňte a položte systémový ventilátor na sestavu opěrky pro dlaň a klávesnice.
  2. Otvory pro šrouby na systémovém ventilátoru zarovnejte s otvory pro šrouby na sestavě opěrky pro dlaň a klávesnice.
  3. Zašroubujte dva šrouby (M2x2), které upevňují systémový ventilátor k sestavě opěrky pro dlaň a klávesnice.
  4. Připojte kabel systémového ventilátoru k základní desce.
  5. S pomocí lepicí pásky umístěte kabel I/O pod systémový ventilátor a připojte k základní desce.
  6. Připevněte zpět mylarový kryt.

Další kroky

  1. Nainstalujte baterii.
  2. Nasaďte spodní kryt.
  3. Postupujte podle pokynů v části Po manipulaci uvnitř počítače.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\