Vostro 5501 Servisná príručka

Montáž systémovej dosky

Prípravné úkony

Ak sa chystáte vymeniť niektorý komponent počítača, pred montážou podľa krokov v príslušnom návode najskôr z počítača odstráňte komponent, ktorý chcete nahradiť.

O tejto úlohe

Na tomto obrázku je znázornené umiestnenie systémovej dosky v počítači, ako aj vizuálny návod na jej montáž.

Montáž systémovej dosky

Montáž systémovej dosky

Kroky

 1. Zasuňte porty na systémovej doske do otvorov v zostave opierky dlaní a klávesnice a zarovnajte otvory na skrutky v systémovej doske s otvormi v zostave opierky dlaní a klávesnice.
 2. Zaskrutkujte dve skrutky (M2 x 2), ktoré pripevňujú systémovú dosku k zostave opierky dlaní a klávesnice.
 3. Sklopte pánt obrazovky a zaskrutkujte tri skrutky (M2,5 x 3,5).
 4. Pripojte k príslušnému konektoru na systémovej doske kábel ventilátora.
 5. Pripojte k príslušnému konektoru na systémovej doske kábel vstupno-výstupnej dosky a zaistite ho zatvorením poistky.
 6. Prilepte pásku, ktorá pripevňuje kábel vstupno-výstupnej dosky k systémovej doske.
 7. Ku konektoru na systémovej doske pripojte video kábel.
 8. Pripojte k príslušnému konektoru na systémovej doske kábel portu napájacieho adaptéra.
 9. Položte na miesto konzolu portu USB Type-C.
 10. Zaskrutkujte dve skrutky (M2 x 3), ktoré pripevňujú konzolu portu USB Type-C k systémovej doske.
 11. Pripojte kábel reproduktora k systémovej doske.
 12. Pripojte k systémovej doske kábel dotykového panela a zaistite ho uzavretím poistky.
 13. Pripojte k systémovej doske kábel klávesnice a zaistite ho uzavretím poistky.

Ďalšie kroky

 1. Namontujte zostavu obrazovky.
 2. Namontujte pamäťový modul.
 3. Namontujte chladič.
 4. Namontujte ventilátor systému.
 5. Namontujte kartu WLAN.
 6. Namontujte disk SSD-1 (disk SSD M.2 2280 alebo disk SSD M.2 2230).
 7. Namontujte disk SSD-2 (disk SSD M.2 2230).
 8. Vložte batériu.
 9. Vložte spodný kryt.
 10. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Po servisnom úkone v počítači.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\