Vostro 5501 Servisná príručka

Montáž tlačidla napájania s voliteľnou čítačkou odtlačkov prstov

Prípravné úkony

Ak sa chystáte vymeniť niektorý komponent počítača, pred montážou podľa krokov v príslušnom návode najskôr z počítača odstráňte komponent, ktorý chcete nahradiť.

O tejto úlohe

Na tomto obrázku je znázornené umiestnenie tlačidla s čítačkou odtlačkov prstov v počítači, ako aj vizuálny návod na jeho montáž.

Montáž tlačidla napájania s čítačkou odtlačkov prstov

Kroky

 1. Pomocou zarovnávacích kolíkov zarovnajte a umiestnite tlačidlo napájania s čítačkou odtlačkov prstov na zostavu opierky dlaní a klávesnice.
 2. Zaskrutkujte jednu skrutku (M1,6 x 2), ktorá pripevňuje tlačidlo napájania s voliteľnou čítačkou odtlačkov prstov k zostave opierky dlaní a klávesnice.
 3. Pripojte kábel čítačky odtlačkov prstov k príslušnému konektoru na zostave opierky dlaní a klávesnice.
 4. Prilepte lepiacu pásku.
 5. Položte na miesto konzolu čítačky odtlačkov prstov a zaskrutkujte jednu skrutku (M2 x 3).

Ďalšie kroky

 1. Namontujte vstupno-výstupnú dosku.
 2. Namontujte ventilátor systému.
 3. Namontujte kartu WLAN.
 4. Vložte batériu.
 5. Namontujte spodný kryt.
 6. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Po servisnom úkone v počítači.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\