Vostro 5501 Servisná príručka

Montáž ventilátora systému

Prípravné úkony

Ak sa chystáte vymeniť niektorý komponent počítača, pred montážou podľa krokov v príslušnom návode najskôr z počítača odstráňte komponent, ktorý chcete nahradiť.

O tejto úlohe

Na tomto obrázku je znázornené umiestnenie ventilátora systému v počítači, ako aj vizuálny návod na jeho montáž.

Montáž ventilátora systému

Kroky

  1. Zasuňte ventilátor systému do zostavy opierky dlaní a klávesnice.
  2. Zarovnajte otvory na skrutky vo ventilátore systému s otvormi na skrutky v zostave opierky dlaní a klávesnice.
  3. Zaskrutkujte dve skrutky (M2 x 2), ktoré pripevňujú ventilátor systému k zostave opierky dlaní a klávesnice.
  4. Kábel ventilátora systému pripojte k systémovej doske.
  5. Prevlečte kábel vstupno-výstupnej dosky popod ventilátor a pripojte na systémovú dosku.
  6. Položte na miesto plastový kryt.

Ďalšie kroky

  1. Vložte batériu.
  2. Vložte spodný kryt.
  3. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Po servisnom úkone v počítači.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\