Vostro 5501 Servisná príručka

Montáž vstupno-výstupnej dosky

Prípravné úkony

Ak sa chystáte vymeniť niektorý komponent počítača, pred montážou podľa krokov v príslušnom návode najskôr z počítača odstráňte komponent, ktorý chcete nahradiť.

O tejto úlohe

Na tomto obrázku je znázornené umiestnenie vstupno-výstupnej dosky v počítači, ako aj vizuálny návod na jej montáž.

Montáž vstupno-výstupnej dosky

Kroky

 1. Položte vstupno-výstupnú dosku na zostavu opierky dlaní a klávesnice.
 2. Zarovnajte otvory na skrutky vo vstupno-výstupnej doske s otvormi na skrutky v zostave opierky dlaní a klávesnice.
 3. Zaskrutkujte štyri skrutky (M2 x 2), ktoré pripevňujú vstupno-výstupnú dosku k zostave opierky dlaní a klávesnice.
 4. Pripojte k vstupno-výstupnej doske kábel čítačky odtlačkov prstov a zaistite ho uzavretím poistky.
 5. Prilepte gombíkovú batériu na miesto k zostave opierky dlaní a pripojte kábel.
 6. Prevlečte kábel vstupno-výstupnej dosky popod ventilátor a prilepte ho lepiacou páskou.
 7. Pripojte k vstupno-výstupnej doske kábel vstupno-výstupnej dosky a zaistite ho zatvorením poistky.
 8. Sklopte ľavý pánt obrazovky a zaskrutkujte tri skrutky (M2,5 x 3,5).
 9. Položte na miesto plastový kryt.

Ďalšie kroky

 1. Namontujte ventilátor systému.
 2. Vložte batériu.
 3. Vložte spodný kryt.
 4. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Po servisnom úkone v počítači.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\