Vostro 5501 Servisní manuál

Montáž základní desky

Požadavky

Jestliže nahrazujete určitou součástku, vyjměte před montáží stávající součástku.

O této úloze

Obrázek znázorňuje umístění základní desky a vizuálně ukazuje postup montáže.

Montáž základní desky

Montáž základní desky

Kroky

 1. Zasuňte porty na základní desce do otvorů na sestavě opěrky pro dlaň a klávesnice a zarovnejte otvory pro šrouby na základní desce s otvory pro šrouby na sestavě opěrky pro dlaň a klávesnice.
 2. Zašroubujte dva šrouby (M2x2), kterými je základní deska připevněna k sestavě opěrky pro dlaň a klávesnice.
 3. Snižte pant a zašroubujte tři šrouby (M2.5x3.5).
 4. Připojte kabel ventilátoru ke konektoru na základní desce.
 5. Připojte kabel I/O ke konektoru na základní desce a zajistěte západku.
 6. Nalepte pásku, kterou je kabel I/O připevněn k základní desce.
 7. Připojte kabel displeje ke konektoru na základní desce.
 8. Připojte napájecí port ke konektoru na základní desce.
 9. Vložte držák portu USB typu C.
 10. Zašroubujte dva šrouby (M2x3), kterými je připevněn držák portu USB typu C k základní desce.
 11. Připojte kabel reproduktoru k základní desce.
 12. Připojte kabel dotykové podložky k základní desce a zajistěte jej uzavřením západky.
 13. Připojte kabel klávesnice k základní desce a zajistěte jej uzavřením západky.

Další kroky

 1. Nainstalujte sestavu displeje.
 2. Namontujte paměťový modul.
 3. Vložte chladič.
 4. Nainstalujte systémový ventilátor.
 5. Nainstalujte kartu sítě WLAN.
 6. Namontujte disk SSD-1 (SSD M.2 2280 nebo SSD M.2 2230).
 7. Namontujte disk SSD-2 (SSD M.2 2230).
 8. Nainstalujte baterii.
 9. Nasaďte spodní kryt.
 10. Postupujte podle pokynů v části Po manipulaci uvnitř počítače.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\