Vostro 5501 Servisná príručka

Montáž zostavy chladiča – integrovaná grafická karta

Prípravné úkony

Ak sa chystáte vymeniť niektorý komponent počítača, pred montážou podľa krokov v príslušnom návode najskôr z počítača odstráňte komponent, ktorý chcete nahradiť.

O tejto úlohe

Na tomto obrázku je znázornené umiestnenie chladiča v počítači, ako aj vizuálny návod na jeho montáž.

Položenie chladiča na miesto a utiahnutie skrutiek s roznitovaným koncom

Kroky

  1. Chladič umiestnite na systémovú dosku a zarovnajte otvory na skrutky v chladiči s otvormi na skrutky v systémovej doske.
  2. Postupne (poradie je vyznačené na chladiči) utiahnite štyri skrutky (M2 x 3) s roznitovaným koncom, ktoré pripevňujú chladič k systémovej doske.

Ďalšie kroky

  1. Namontujte ventilátor systému.
  2. Vložte batériu.
  3. Vložte spodný kryt.
  4. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Po servisnom úkone v počítači.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\