Vostro 5501 Servisná príručka

Montáž zostavy obrazovky

Prípravné úkony

Ak sa chystáte vymeniť niektorý komponent počítača, pred montážou podľa krokov v príslušnom návode najskôr z počítača odstráňte komponent, ktorý chcete nahradiť.

O tejto úlohe

Na tomto obrázku je znázornené umiestnenie dotykového panela v počítači, ako aj vizuálny návod na jeho montáž.

Montáž zostavy obrazovky

Montáž zostavy obrazovky

Kroky

  1. Zostavu obrazovky položte na čistý a rovný povrch.
  2. Na zostavu displeja položte zostavu opierky dlaní a klávesnice a zarovnajte ju s ňou.
  3. Pomocou zarovnávacích kolíkov zavrite závesy obrazovky.
  4. Zaskrutkujte tri skrutky (M2,5 x 3,5), ktoré pripevňujú ľavý pánt obrazovky k systémovej doske.
  5. Zaskrutkujte tri skrutky (M2,5 x 3,5), ktoré pripevňujú pravý pánt obrazovky k systémovej doske.
  6. Pripojte video kábel k príslušnému konektoru na systémovej doske a prilepte k systémovej doske lepiacu pásku.

Ďalšie kroky

  1. Namontujte kartu WLAN.
  2. Vložte batériu.
  3. Vložte spodný kryt.
  4. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Po servisnom úkone v počítači.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\