Vostro 5501 Servisná príručka

Montáž zostavy opierky dlaní a klávesnice

Prípravné úkony

Ak sa chystáte vymeniť niektorý komponent počítača, pred montážou podľa krokov v príslušnom návode najskôr z počítača odstráňte komponent, ktorý chcete nahradiť.

O tejto úlohe

Na tomto obrázku je znázornené umiestnenie zostavy opierky dlaní a klávesnice v počítači, ako aj vizuálny návod na jej montáž.

Zostava opierky dlaní a klávesnice

Kroky

Položte zostavu opierky dlaní a klávesnice na rovný povrch.

Ďalšie kroky

 1. Namontujte systémovú dosku.
 2. Namontujte dotykový panel.
 3. Montáž portu na napájací adaptér.
 4. Namontujte tlačidlo napájania so snímačom odtlačkov prstov.
 5. Namontujte vstupno-výstupnú dosku.
 6. Namontujte zostavu obrazovky.
 7. Namontujte reproduktory.
 8. Namontujte chladič.
 9. Namontujte ventilátor systému.
 10. Namontujte disk SSD-1 ( M.2 2280 alebo M.2 2230).
 11. Namontujte disk SSD-2.
 12. Namontujte pamäťové moduly.
 13. Namontujte gombíkovú batériu.
 14. Namontujte kartu WLAN.
 15. Vložte batériu.
 16. Vložte spodný kryt.
 17. Postupujte podľa pokynov uvedených v časti Po servisnom úkone v počítači.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\