Vostro 5501 Servisni priručnik

Montiranje dugmaste baterije

Preduslovi

Ako menjate komponentu, uklonite postojeću komponentu pre sprovođenja procedure za postavljanje.

Više o ovom zadatku

Na slici je prikazana lokacija dugmaste baterije, kao i vizuelna reprezentacija procedure postavljanja.

Montiranje dugmaste baterije

Koraci

  1. Pričvrstite dugmastu bateriju na slot sklopa oslonca za dlan i tastature.
  2. Provucite kabl dugmaste baterije kao što je prikazano i povežite ga sa U/I pločom.

Sledeći koraci

  1. Postavite bateriju.
  2. Postavite poklopac osnove.
  3. Sledite proceduru u odeljku Posle rada u unutrašnjosti računara.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\