Vostro 5501 Servisni priručnik

Montiranje sklopa ekrana

Preduslovi

Ako menjate komponentu, uklonite postojeću komponentu pre sprovođenja procedure za postavljanje.

Više o ovom zadatku

Na slici je prikazana lokacija komponente i vizuelna reprezentacija procedure postavljanja.

Montiranje sklopa ekrana

Montiranje sklopa ekrana

Koraci

  1. Postavite sklop ekrana na čistu i ravnu površinu.
  2. Poravnajte i postavite sklop oslonca za dlan i tastature na sklop ekrana.
  3. Zatvorite zglobove ekrana pomoću stubića za poravnanje.
  4. Postavite tri zavrtnja (M2,5x3,5) koji učvršćuju levi zglob ekrana za matičnu ploču.
  5. Postavite tri zavrtnja (M2,5x3,5) koji učvršćuju desni zglob ekrana za matičnu ploču.
  6. Povežite kabl ekrana sa konektorom na matičnoj ploči i zalepite traku za matičnu ploču.

Sledeći koraci

  1. Postavite WLAN karticu.
  2. Postavite bateriju.
  3. Postavite poklopac osnove.
  4. Sledite proceduru u odeljku Posle rada u unutrašnjosti računara.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\