Vostro 5501 Servisni priručnik

Montiranje WLAN kartice

Preduslovi

Ako menjate komponentu, uklonite postojeću komponentu pre sprovođenja procedure za postavljanje.

Više o ovom zadatku

Na slici je prikazana lokacija WLAN kartice, kao i vizuelna reprezentacija procedure njenog postavljanja.

Montiranje WLAN kartice

Koraci

  1. Poravnajte zarez na WLAN kartici sa držačem na slotu za WLAN karticu i ubacite WLAN karticu u slot za WLAN karticu pod uglom.
  2. Povežite antenske kablove na WLAN karticu.
  3. Poravnajte i postavite nosač WLAN kartice na WLAN karticu.
  4. Postavite zavrtanj (M2x3) da biste učvrstili nosač WLAN kartice za WLAN karticu.

Sledeći koraci

  1. Postavite bateriju.
  2. Postavite poklopac osnove.
  3. Sledite proceduru u odeljku Posle rada u unutrašnjosti računara.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\