Vostro 5501 Servisni priručnik

Montiranje zvučnika

Preduslovi

Ako menjate komponentu, uklonite postojeću komponentu pre sprovođenja procedure za postavljanje.

Više o ovom zadatku

Na slici je prikazana lokacija zvučnika i vizuelna reprezentacija procedure postavljanja.

Montiranje zvučnika

Koraci

  1. Pomoću stubića za poravnanje i gumenih uvodnica postavite zvučnike u slotove na sklopu oslonca za dlan i tastature.
  2. Provucite kabl zvučnika kroz vođice za usmeravanje na sklopu oslonca za dlan i tastature.
  3. Povežite kabl zvučnika na matičnu ploču.

Sledeći koraci

  1. Postavite bateriju.
  2. Postavite poklopac osnove.
  3. Sledite proceduru u odeljku Posle rada u unutrašnjosti računara.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\