Vostro 5501 Servisná príručka

Nastavenie hesla nastavenia systému

Prípravné úkony

Nové systémové heslo alebo heslo správcu môžete vytvoriť len vtedy, ak je stav hesla nastavený na hodnotu Nenastavené.

O tejto úlohe

Ak chcete spustiť program na nastavenie systému počítača, stlačte ihneď po zapnutí alebo reštartovaní systému kláves F2.

Kroky

 1. Na obrazovke BIOS systému alebo Nastavenie systému vyberte položku Zabezpečenie a stlačte kláves Enter.
  Zobrazí sa obrazovka Zabezpečenie.
 2. Vyberte položku Systémové heslo/heslo správcu a do poľa Zadajte nové heslo zadajte heslo.
  Pri priraďovaní systémového hesla dodržujte nasledujúce pravidlá:
  • Heslo môže obsahovať maximálne 32 znakov.
  • Heslo môže obsahovať čísla 0 – 9.
  • Platné sú len malé písmená, veľké písmená nie sú povolené.
  • Iba nasledujúce špeciálne znaky sú povolené: medzera, (”), (+), (,), (-), (.), (/), (;), ([), (\), (]), (`).
 3. Do poľa Potvrďte nové heslo zadajte heslo, ktoré ste zadali predtým, a kliknite na tlačidlo OK.
 4. Stlačte kláves Esc a následne sa zobrazí upozornenie, aby ste uložili zmeny.
 5. Stlačením klávesu Y uložte zmeny.
  Počítač sa reštartuje.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\