Vostro 5501 Servisní manuál

Odstranění nebo změna stávajícího hesla konfigurace systému

Požadavky

Před pokusem o odstranění nebo změnu stávajícího hesla k systému a/nebo konfiguraci ověřte, zda je možnost Stav hesla v programu Konfigurace systému nastavena na hodnotu Odemčeno. Pokud je možnost Stav hesla nastavena na hodnotu Zamčeno, stávající heslo k systému a/nebo konfiguraci nelze odstranit ani změnit.

O této úloze

Nástroj Konfigurace systému otevřete stisknutím tlačítka F2 ihned po spuštění či restartu počítače.

Kroky

 1. Na obrazovce Systém BIOS nebo Konfigurace systému vyberte možnost Zabezpečení systému a stiskněte klávesu Enter.
  Otevře se obrazovka Zabezpečení systému.
 2. Na obrazovce Zabezpečení systému ověřte, zda je v nastavení Stav hesla vybrána možnost Odemčeno.
 3. Po změně nebo odstranění stávajícího hesla systému vyberte možnost Heslo systému a stiskněte klávesu Enter nebo Tab.
 4. Po změně nebo odstranění stávajícího hesla konfigurace vyberte možnost Heslo konfigurace a stiskněte klávesu Enter nebo Tab.
  POZNÁMKA: Jestliže heslo k systému či konfiguraci měníte, vložte na vyžádání nové heslo. Pokud heslo k systému či konfiguraci mažete, potvrďte na vyžádání smazání hesla.
 5. Po stisknutí klávesy Esc se zobrazí zpráva s požadavkem na uložení změn.
 6. Stisknutím klávesy Y uložíte změny a nástroj Konfigurace systému ukončíte.
  Počítač se restartuje.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\