Vostro 5501 Servicehåndbok

Oppbevaring

Tabell 1. LagringsalternativerTabellen beskriver lagringsalternativene.
Alternativ Beskrivelse
SATA-drift

Brukes til å konfigurere driftsmodusen til den integrerte harddiskkontrolleren (SATA).

Alternativene er:

  • Deaktivert
  • AHCI
  • RAID på – alternativet RAID på er aktivert som standard.
MERK: SATA er konfigurert til å støtte RAID-modus.
Lagringsgrensesnitt

Her kan du aktivere eller deaktivere de ulike innebygde diskene.

Alternativene er:

  • M. 2 PCIe SSD-1
  • M. 2 PCIe SSD-0

Standardinnstilling: Alle alternativene er aktivert.

SMART-rapportering

Dette feltet kontrollerer om harddiskfeil på integrerte stasjoner skal rapporteres når systemet startes opp. Denne teknologien er en del av spasifikasjonen for Self Monitoring Analysis and Reporting Technology (SMART). Alternativet Aktiver SMART-rapportering er deaktivert som standard.

Stasjonsinformasjon

Gir informasjon om disktype og -enhet.


Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\