Vostro 5501 Servicehåndbok

Oppdatere BIOS fra F12-menyen for engangsoppstart

Oppdatere system-BIOS ved hjelp av en .exe-fil for BIOS-oppdatering som kopieres til en FAT32-USB-nøkkel, og starter fra F12-menyen for engangsoppstart.

Om denne oppgaven

BIOS-oppdatering

Du kan kjøre BIOS-oppdateringsfilen fra Windows ved hjelp av en oppstartbar USB-minnepinne, eller du kan oppdatere BIOS fra F12-menyen for engangsoppstart på systemet.

De fleste Dell-systemene som er bygd etter 2012 har denne muligheten, og du kan bekrefte dette ved å starte systemet til F12-menyen for engangsoppstart for å se om OPPDATER BIOS er oppført som et oppstartsalternativ for systemet. Hvis alternativet er oppført, støtter BIOS dette BIOS-oppdateringsalternativet.

MERK: Kun systemer med BIOS-oppdateringsalternativet i F12-menyen for engangsoppstart kan bruke denne funksjonen.
Oppdatere fra menyen for engangsoppstart

for å oppdatere BIOS fra F12-menyen for engangsoppstart trenger du følgende:

 • USB-nøkkel som er formatert til FAT32-filsystemet (nøkkelen trenger ikke å være oppstartbar)
 • Kjørbar fil i BIOS som du lastet ned fra nettstedet for Dell kundestøtte og kopierte til roten på USB-nøkkelen.
 • Strømadapter som er koblet til systemet
 • Funksjonelt systembatteri for å oppdatere BIOS

Utfør følgende trinn for å kjøre BIOS-oppdateringsprosessen fra F12-menyen:

FORSIKTIG: Ikke slå av systemet under BIOS-oppdateringen. Hvis du slår av systemet, kan det føre til at systemet ikke klarer å starte opp.

Trinn

 1. Fra avslått tilstand setter du inn USB-minnepinnen som du kopierte oppdateringen til, i en USB-port på systemet.
 2. Slå på systemet, og trykk på F12-tasten for å få tilgang til menyen for engangsoppstart.
 3. Velg BIOS-oppdatering ved hjelp av musen eller piltastene, og trykk deretter på Enter.

  Skjerm 1

  Oppdater BIOS åpnes.
 4. Klikk på Oppdater fra fil.

  Skjerm 2

 5. Velg ekstern USB-enhet

  Skjerm 3

 6. Når filen er valgt, dobbeltklikker du på oppdateringsmålfilen, og trykker deretter på Send inn.

  Skjerm 4

 7. Klikk på Oppdater BIOS for at systemet skal starte på nytt og oppdatere BIOS.

  Skjerm 5

 8. Når prosessen er fullført, starter systemet på nytt, og BIOS-oppdateringen er fullført.

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\