Vostro 5501 Servicehåndbok

Oppstartsmeny

Trykk på <F12> når Dell-logoen vises for å starte engangsoppstartsmenyen med en liste over gyldige oppstartsenheter for systemet. Du finner også alternativer for diagnostikk og BIOS-konfigurasjon i denne menyen. Enhetene som vises i oppstartsmenyen avhenger av de oppstartbare enhetene i systemet. Denne menyen er nyttig når du forsøker å starte opp en bestemt enhet eller åpne diagnostikk for systemet. Bruk av oppstartsmenyen fører ikke til endringer i oppstartsrekkefølgen som er lagret i BIOS.
Alternativene er:
 • UEFI-oppstartsenheter:
  • Windows oppstartsbehandling
  • UEFI-harddisk
  • Innebygd NIC (IPV4)
  • Innebygd NIC (IPV6)
 • Oppgaver før oppstart:
  • BIOS-konfigurasjon
  • Diagnostikk
  • BIOS-oppdatering
  • SupportAssist OS-gjenoppretting
  • Flash-oppdatering av BIOS – ekstern
  • Enhetskonfigurasjon

Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\