Vostro 5501 Servicehåndbok

Oppstartsrekkefølge

Oppstartssekvensen brukes til å forbikoble rekkefølgen for oppstartsenheten som er definert i systemkonfigurasjonen, og starte opp direkte på en bestemt enhet (for eksempel optisk stasjon eller harddisk). Under selvtest ved oppstart (POST), når Dell-logoen vises, kan du:
 • Åpne systemkonfigurasjon ved å trykke på F2-tasten
 • Åpne menyen for engangsoppstart ved å trykke på F12-tasten

Engangsoppstartsmenyen viser enhetene som du kan starte fra, inkludert et alternativ for diagnostisering. Alternativene i oppstartsmenyen er:

 • Flyttbar stasjon (hvis tilgjengelig)
 • STXXXX-stasjon
  MERK: XXXX angir stasjonsnummer for SATA.
 • Optical Drive (optisk stasjon) (hvis tilgjengelig)
 • SATA-harddisk (hvis tilgjengelig)
 • Diagnostikk
  MERK: Når du velger Diagnostikk, vises SupportAssist-diagnostikk-skjermen.

Skjermen med oppstartseksvensen gir deg også muligheten til å gå inn på systemoppsettet.


Оценить этот контент

Точно
Функционально
Просто понять
Помогла ли вам эта статья?
0/3000 characters
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Поставьте оценку (1–5 звезд).
  Выберите ответ на вопрос, была ли статья полезной.
  Комментарии не должны содержать следующие специальные символы: <>()\